Algemene Voorwaarden


CheckandPack B.V., gevestigd aan Moskeeplein 75 3531 BX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Moskeeplein 75
3531 BX Utrecht
Telefoonnummer: (+31) 76 8200200
http://www.checkandpack.com

A. Bousché is de Functionaris Gegevensbescherming van CheckandPack B.V. Hij is te bereiken via info@checkandpack.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CheckandPack B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@checkandpack.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CheckandPack B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u te ondersteunen bij de voorbereiding van en het verblijf tijdens uw vakantie. Dit doen we door (middel van):

 • Een op maat gegenereerde checklist voor uw vakantie met items en to-do’s die meegenomen dan wel gedaan moeten worden;
 • Een tool waarmee u notities kunt bijhouden;
 • Een tool waarmee u uw vakantiekosten kunt bijhouden;
 • Een tool waarmee u uw route kunt uitstippelen/bijhouden;
 • Een tool waarmee u een backup kunt maken van uw foto’s of belangrijke documenten;
 • Het informeren over belangrijke calamiteiten op uw vakantiebestemming;
 • Het informeren over belangrijke wetswijzigingen aangaande uw vakantie;
 • Het informeren over belangrijke zaken aangaande het vertrek voor uw vakantie;
 • Het bieden van specifieke hulp via email bij de voorbereiding van uw vakantie;
 • Het bieden van specifieke aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn;
 • Aanmelding bij de nieuwsbrief van XPLRR, een nieuwsbrief beheert door CheckandPack met als doel u relevante aanbiedingen en reisgerelateerde informatie aan te bieden;
 • Aanmelding bij de nieuwsbrief van Travdeals.nl, een nieuwsbrief beheert door CheckandPack met als doel u relevante aanbiedingen op het gebied van reizen aan te bieden;
 • Wij versturen alleen partner e-mails via CheckandPack, XPLRR en Travdeals.nl indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de website CheckandPack. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.
 • Aanmelding voor OMG partnermailings van derden uit naam van CheckandPack;
 • Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

Geautomatiseerde besluitvorming
CheckandPack B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CheckandPack B.V.) tussen zit. CheckandPack B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google
  We gebruiken verschillende producten van Google om inzicht te krijgen in het gedrag van onze gebruikers. We hebben Google zo ingesteld dat gegevens geanonimiseerd worden doorgegeven.
 • ActiveCampaign
  Met dit systeem versturen we e-mails en slaan we op of gebruikers deze e-mails wel of niet hebben gelezen.
 • MySQL
  In onze MySQL database slaan we relevante gegevens op die het mogelijk maken om voorspellingen te doen. Op deze manier zijn we in staat op ons product zo goed mogelijk op onze gebruikers aan te laten passen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gebruikers hebben bij ons de mogelijkheid om zelf hun account op te heffen. Daarmee eindigt de opslag van data en verwijderen we alle gebruikersgegevens. Jaarlijks informeren we gebruikers over het bezit van hun account en geven we de optie om hun account op te heffen. Browse geschiedenis slaan we 14 maanden op. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CheckandPack B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CheckandPack B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CheckandPack B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Google
  Adres: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
  Omschrijving: Google geeft ons inzicht in het gebruik van onze site en biedt ons de mogelijkheid om gebruikers te verkrijgen via bijvoorbeeld Adwords.
  Afmelden kan hier: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • Facebook
  Adres: Facebook – 1 Hacker Way, Menlo Park
  Omschrijving: Facebook biedt ons de mogelijkheid om via hun platform gebruikers te verkrijgen door middel van advertenties.
  Afmelden kan hier: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
 • OMG
  Adres: Zonnebaan 45, 3542 EB Utrecht, 030 750 4000, info@omg.nl
  Omschrijving:
  Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails worden uw gegevens verwerkt door OMG/Mailmedia. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van CheckandPack, Xplrr of Travdeals worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.
  Opslag van gegevens: De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.
 • ActiveCampaign
  Adres: 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, Verenigde Staten
  Omschrijving: Met ActiveCampaign zijn we in staat om zelf e-mails te versturen naar onze gebruikers.
 • Exact Online
  Adres: Exact Software Nederland B.V.. Molengraaffsingel 33 2629 JD Delft
  Omschrijving: We gebruiken Exact Online als boekhoudpakket. Hiervoor is het noodzakelijk om gegevens ten behoeve van facturatie en administratie te delen met Exact.
 • DizzyData
  Adres: Wilhelminakade 308, 3072 AR Rotterdam
  Omschrijving: We maken gebruik van Scan en Herken software voor facturen van DizzyData. Hierdoor worden facturen ingelezen en gedeeld met DizzyData en Exact Online.
 • Pipedrive
  Adres: 460 Park Avenue South, 5th Floor New York, New York 10016 USA
  Omschrijving: We maken gebruik van Pipedrive CRM. Met deze tool onderhouden we onze commerciële contacten en leggen we vast met welke commerciële partijen en relaties we contact hebben gehad.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CheckandPack B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CheckandPack B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@checkandpack.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. CheckandPack B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

CheckandPack B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CheckandPack B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@checkandpack.com.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • GPS Locatie via Browser of App, mits verstrekt door App of Browser
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • CheckandPack B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • CheckandPack B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

CheckandPack B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens
Omschrijving: Bijvoorbeeld: antwoord op vragen benodigd voor het maken van de paklijst
Bewaartermijn: Zolang u uw account actief laat (jaarlijks informeren we u over uw account)
Reden: Noodzakelijk om uw account en uw paklijst/to-do-lijst en andere functionaliteiten te behouden

Personalia:
Omschrijving: Bijvoorbeeld, geboortejaar, geslacht, naam
Bewaartermijn: Zolang u uw account actief laat (jaarlijks informeren we u over uw account)
Reden: Noodzakelijk om uw account en uw paklijst/to-do-lijst en andere functionaliteiten te behouden

Adres
Omschrijving: Bijvoorbeeld, postcode, woonplaats, land
Bewaartermijn: Zolang u uw account actief laat (jaarlijks informeren we u over uw account)
Reden: Noodzakelijk om uw account en uw paklijst/to-do-lijst en andere functionaliteiten te behouden, bijvoorbeeld voor het bepalen van de juiste route of de route naar het vliegveld

Browser-gegevens
Omschrijving: Clickgedrag op de website en of onze advertenties
Bewaartermijn: 14 maanden, dit kan op verzoek voor u eerder worden verwijderd
Reden: Kwaliteit van ons platform verbeteren en het geven van inzicht in de kwaliteit van onze promotionele acties.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: ActiveCampaign
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: Google Adwords
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en effectiviteit van campagne
Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: Google Optimize
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en tests uitvoert ten verbetering kwaliteit van de site
Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: Facebook
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en effectiviteit van campagnes
Bewaartermijn: 14 maanden

Cookie: Hotjar
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en tests uitvoert ten verbetering kwaliteit van de site
Bewaartermijn: 14 maanden